Duyurular

2020 Genel Kurul Duyurusu

Kooperatifimizin 17.Seçimli Genel Kurulu 15/08/2020 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul’da alınan kararlara dair tutulan Genel Kurul Toplantı Tutanağı aşağıda belirtilmiştir., Tüm ortaklarımızın bilgilerine sunulur. "

Dosyayı İndir
2020 Kredi Limitleri Duyurusu

Kooperatifimizin 15 AĞUSTOS 2020 tarihinde yapılan 17.Seçimli Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar gereği Kooperatif ortaklarımıza verilen ikraz borç tablosu aşağıdaki şekilde"

Dosyayı İndir
2020 Acil İhtiyaç Duyurusu

Ortaklarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Yönetim Kurulumuzun 15/08/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereğince ikraz kredisinden ayrı olarak, kıdem yıllarına bakılmaksızın ....."

Dosyayı İndir
17.Seçimli Olağan Genel Kurul Duyurusu

EKOP- Sınırlı Sorumlu Elektrik Çalışanları Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifinin 17.Seçimli Olağan Genel Kurulunun; aşağıda yazılı Gündem maddelerini görüşmek üzere sosyal mesafe kurallarına uyulması şartı ile 15 Ağustos 2020 tarihi Cumartesi günü saat 10:00’da Meriç Sokak No:23 Beştepe-ANKARA adresinde bulunan TES-İŞ Sendikası Toplantı Salonunda toplanacaktır"

Dosyayı İndir
GENEL KURUL DUYURUSU 4

Kooperatifimizin 06 Nisan 2019 Tarihinde Yapılan 16. Mali Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulumuza Verilen Yetki Gereği, Emekli Olan Ortaklarımıza 01/05/2019 Tarihinden İtibaren Her Yıl İçin Net 50,00 (elli) TL , Kıdem İkramiyesi Verilmesine..."

Dosyayı İndir
GENEL KURUL DUYURUSU

EKOP S.S. Elektrik Çalışanları Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifinin 2018 yılı Mali Genel Kurulu toplantısı 06.04.2019 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılmıştır.Bu toplantıda; 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider tabloları okunmuştur. "

Dosyayı İndir
2019 YILI TATİL KREDİSİ DUYURUSU

Kooperatifimizin 06/04/2019 Tarihinde yapılan 2018 yılı 16. Mali Genel Kurulunda Alınan Kararı Gereğince Ortaklarımıza 5.000 TL NET TATİL KREDİSİ VERİLECEKTİR."

Dosyayı İndir
2019 GENEL KURUL DUYURUSU

EKOP- Sınırlı Sorumlu Elektrik Çalışanları Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifinin 16.2018 yılı Mali Genel Kurulunun; aşağıda yazılı Gündem maddelerini görüşmek üzere 06 Nisan 2019 tarihinde Cumartesi günü saat 10:00’da Meriç Sokak No:23 Beştepe-ANKARA adresinde bulunan TES-İŞ Sendikası Toplantı Salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündem maddeleri ile 13 Nisan 2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır."

Dosyayı İndir
ORTAKLIK İŞLEMLERİ

Kooperatifimize ortak olmak isteyen Elektrik Çalışanlarının HALK BANKASI BAHÇELİEVLER ŞB. ANKARA TR22 0001 2009 2100 0043 0000 22 iban numaralı hesaba isim, soy isim TC kimlik numarası açıklaması ile 100,00 TL para yatırarak dekontu ve beraberinde üyelik formunu, nüfus cüzdanı fotokopisini, onaylı son maaş bordrosunu ve banka taahhütnamesini göndermesi gerekmektedir. Aksi halde kooperatife olan ortaklık başlamayacaktır. Faks ile gönderilen Ortaklık Formları geçersizdir. Tüm ortaklarımızın bilgisine sunar, esenlikler dileriz"

Dosyayı İndir
(YENİ) 2018 TATIL KREDISI DUYURUSU

TATİL KREDİSİ ödeme tarihi 11-14 HAZİRAN 2018 tarihleri arasında yapılacaktır "

Dosyayı İndir
2018 TATIL KREDISI DUYURUSU

Ortaklarımızın Tatil ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Yönetim Kurulumuzun 28/03/2018 tarih ve 5 sayılı kararı gereğince ikraz kredisinden ayrı olarak, kıdem yıllarına bakılmaksızın 5.000,00 TL NET TATİL KREDİSİ verilecektir. "

Dosyayı İndir
2018 GENEL KURUL DUYURUSU

Bilindiği üzere, EKOP S.S. Elektrik Çalışanları Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifinin 2017 yılı Mali Genel Kurulu toplantısı 24.03.2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılmıştır."

Dosyayı İndir
MAAŞI GARANTİ BANKASINA YATAN ORTAKLARIMIZ İÇİN

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. ile yapmış olduğumuz anlaşmaya istinaden EKOP kesintilerinin banka aracılığıyla yapılması artık mümkün duruma gelmiştir. Anlaşmamız gereği maaş hesaplarından kurum kesintisinin yapılabilmesi için üyelerimizin banka aracılığıyla otomatik ödeme talimatı vermesi gerekmektedir. "

Dosyayı İndir
DUYURU

EKOP SINIRLI SAYIDA ELEKTRİK ÇALIŞANLARI TÜKETİM VE YARDIMLAŞMA KOOPERTATİFİNİN 15.2017 YILI MALİ GENEL KURULUNUN AŞAĞIDA YAZILI GÜNDEM MADDELERİNDE ....."

Dosyayı İndir
2017 YILI GENEL KURULDA ALINAN KARARLAR DUYURUSU

Bilindiği üzere, EKOP S.S. Elektrik Çalışanları Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifinin 2016 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu toplantısı 29.04.2017 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılmıştır."

Dosyayı İndir
2017 YILI EĞITIM KREDISI DUYURUSU

Ortaklarımızın Eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Yönetim Kurulumuzun 09/05/2017 tarih ve 8 sayılı kararı gereğince ikraz kredisinden ayrı olarak, kıdem yıllarına bakılmaksızın"

Dosyayı İndir