Formlar

2020 Limit Tablosu

2020 Limit tablosu... "

Dosyayı İndir
Garanti Bankası Taahhütnamesi

Garanti Bankası Taahhütnamesi Formu Yayınlandı..."

Dosyayı İndir
İmza Güncelleme Formu

Ekop Sınırlı Sorumlu Elektrik Çalışanları İçin İmza Güncelleme Formu"

Dosyayı İndir
Bilgi Güncelleme Formu

Ekop Sınırlı Sorumlu Elektrik Çalışanları İçin Bilgi Güncelleme Formu"

Dosyayı İndir
Ekop Ortaklık Başvuru Formu

Ekop Sınırlı Sorumlu Elektrik Çalışanları TÜketim ve Yardımlaşma Kooperratifi Ortaklık Senedi ..."

Dosyayı İndir
Ekop Akbank Taahhüt

Yukarıda belirttiğim kuruluş tarafından yukarıda belirtilen bankaya manyetik ortamda bildirilecek olan borcumun, son ödeme tarihinde yukarıda belirttiğim cari hesabımdan alınarak, adı geçen kuruluşun hesabına otomatik olarak yatırılması için otomatik ödeme talimatımın işleme alınmasını rica ederim ..."

Dosyayı İndir
Ekop YapıKredi Taahhüt

EKOP - Sınırlı Sorumlu Elektrik Çalışanları Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifi- (bundan böyle kısaca KURULUŞ olarak anılacaktır) üyeliğimden dolayı KURULUŞ’un Bankanız nezdindeki hesabına yapacağım özel kesinti ödemelerimin Bankanız adına ..."

Dosyayı İndir
Ekop Vakıfbank Taahhüt

Biriminin göndereceği talimatlar doğrultusunda yapılacak kesintilerin elektronik ortamda Birimin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara/ Maltepe Şubesi nezdindeki hesabına/hesaplarına alacak kaydedilmek üzere hesabımdan çekilmesini, ..."

Dosyayı İndir
Borç Verme Senedi

Üyesi olduğum Kooperatifin gelir-gider farkı ve dağıtım-kısa vadeli kredi ve ölüm yardımı Yönetmeliği uyarınca iş bu senette (talep formunda) belirtilen tutarda oluşan borcumun EKOP tarafından bildirilen ..."

Dosyayı İndir
Devir Dilekçesi

Ekop Devir Dilekçesi... Geçerlilik Tarihi 01.06.2020"

Dosyayı İndir
Kefil Dilekçesi

Ekop Kefil Dilekçesi... Geçerlilik Tarihi 01.06.2020"

Dosyayı İndir
Ekop İstifa Dilekçesi

EKOP SINIRLI SORUMLU ELEKTRİK ÇALIŞANLARI TÜKETİM VE YARDIMLAŞMA KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINA ANKARA ..."

Dosyayı İndir
Ekop Emekli Dilekçesi

EKOP SINIRLI SORUMLU ELEKTRİK ÇALIŞANLARI TÜKETİM VE YARDIMLAŞMA KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINA ANKARA ..."

Dosyayı İndir
Ekop Vefat Dilekçesi

EKOP SINIRLI SORUMLU ELEKTRİK ÇALIŞANLARI TÜKETİM VE YARDIMLAŞMA KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINA ANKARA ..."

Dosyayı İndir