Genel Kurul Duyurusu
EKOP- Sınırlı Sorumlu Elektrik Çalışanları Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifinin 16.2018 yılı Mali Genel Kurulunun; aşağıda yazılı Gündem maddelerini görüşmek üzere 06 Nisan 2019 tarihinde Cumartesi günü saat 10:00’da Meriç Sokak No:23 Beştepe-ANKARA adresinde bulunan TES-İŞ Sendikası Toplantı Salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündem maddeleri ile 13 Nisan 2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Tüm ortaklara ilanen duyurulur.