Alınan Kararlar Duyurusu

DUYURU-2 Bilindiği üzere, EKOP S.S. Elektrik Çalışanları Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifinin 2016 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu toplantısı 29.04.2017 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara da yapılmıştır. Bu toplantıda; 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmuş, denetim Kurulu faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider tabloları okunmuştur. 2016 yılına ait müspet gelir farkının ana sözleşme ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak dağıtılmasına kalan miktarın ortaklara birikimi oranında sermaye hesaplarına ilave edilmesine ve tam seneyi doldurmadan ayrılan ortaklara kar payı verilmemesine ve bundan böyle bu uygulamanın devam ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu faaliyet raporu 2016 yılına ait bilanço gelir gider hesapları ile denetim kurulu raporu ayrı ayrı oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri ayrı ayrı oylanmış ve oy birliği ile ibra edilmiştir. Kooperatifimizin kredi limitlerini ortaklığı 15 yılın üzerinde olanlar için 15.000,00 TL, 10-15 yıl arası ortaklığı olanlar için 12.000,00 TL, 5-10 yıl arası ortaklığı olanlar için 10.000,00 TL, 3-5 yıl arası ortaklığı olanlar için 7.500,00 TL, 1-3 yıl arası ortaklığı olanlar için 6.500,00 TL, 0-1 yıl arası ortaklığı olanlar için 2.000,00 TL kredi verilmesi ile 15 yıl ve üstü ortaklığı olanlara, içeride birikmiş sermayesi kadar kredi verilmesine ve kredi limitlerinin 01/07/2017 tarihinden itibaren geçerli olmasına, 2017 yılı tahmini bütçesi okunmuş, müzakereye açılmış söz alan olmamıştır. Üyelerden 70,00TL.- aidat alınmasına ve bireysel emekliliğe geçen üyelerden Asgari ücretin %5 oranında ek aidat alınmasına ve huzur hakkı ücreti olarak Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 2.246,00TL.-, 2.Başkan ve Muhasip üyeye aylık net 2.106,00TL.- diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.966,00TL.- Denetim Kurulu asil üyelerinin her birine aylık net 1.825,00TL.- hakkı huzur ücreti ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Kooperatifin 2017 yılı tahmini bütçesi okunmuş, okunan tahmini bütçe dip notları ile birlikte oy birliği ile kabul edilmiştir. Bütçe kalemleri arasında fasıllar açma ve aktarma yapma yetkisi oy birliği ile yönetim kuruluna verilmiştir. Yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin sayısının belirlenmesine geçilmiş, Yönetim kurulu üye sayısının 8 asil ve 8 yedek kişiden, denetim kurulu üye sayısının 3 asil ve 3 yedek kişiden oluşması önerilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu ve denetim kurulu görev süresinin 3 yıl olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçilmiş ve verilen önerge ile aşağıdaki kurullarda görev yapmak üzere; [...]

Tatil Kredi Duyurusu

Ortaklarımızın Tatil ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Yönetim Kurulumuzun 09/05/2017 tarih ve 8 sayılı kararı gereğince ikraz kredisinden ayrı olarak, kıdem yıllarına bakılmaksızın 5.000,00 TL NET TATİL KREDİSİ verilecektir. Verilecek olan TATİL KREDİSİ YILLIK %5 faiz oranı ile 12 eşit taksitle ve aylık 438,00 TL olarak tahsil edilecektir. 3 ayını doldurmamış yeni üyeler ile daha önce almış oldukları ikraz ve tatil kredilerden ödenmemiş (1(bir) taksiti dahi olsa da) taksitleri olan ve icra kesintisi bulunan üyelere de TATİL KREDİSİ VERİLMEYECEKTİR. Genel Kurul da alınan karar gereği Tatil Kredisi Kullanan ortaklara ayrıca Eğitim kredisi verilmeyecektir. Bu nedenle Tatil kredisi talep edecek ortaklarımızın bunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Tatil Kredisi alacak ortaklarımızın 16 MAYIS-05 HAZİRAN 2017 tarihleri arasında senetlerini kooperatifimize göndermeleri gerekmektedir. Posta gecikmeleri de dâhil olmak üzere bu tarihten sonra gelen senetler işleme konulmayacaktır. Ödemelere ise 19 HAZİRAN 2017 tarihinden itibaren başlanacaktır. Tatil kredisi talebinde bulunacak ortaklarımızın yukarıda belirtilen hususları göz önünde bulundurarak, tatil kredisi talebine ait tanzim edecekleri senetlere en son maaş aldıkları ayın ücret bordrosunu da ekleyerek göndermeleri gerekmektedir. Ödemeler sadece IBANLI HESAP NUMARALARINA yatırılacağı için isme havale gönderilmeyecektir. [...]

2017 Yılı Eğitim Kredisi

Ortaklarımızın Eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Yönetim Kurulumuzun 09/05/2017 tarih ve 8 sayılı kararı gereğince ikraz kredisinden ayrı olarak, kıdem yıllarına bakılmaksızın 5.000,00 TL NET EĞİTİM KREDİSİ verilecektir. Verilecek olan EĞİTİM KREDİSİ YILLIK %5 faiz oranı ile 12 eşit taksitle ve aylık 438,00 TL olarak tahsil edilecektir. 3 ayını doldurmamış yeni üyeler ile daha önce almış oldukları ikraz ve tatil kredilerden gecikmiş tahsil edilemeyen (bir taksit dahi olsa da) taksitleri olan ve icra kesintisi bulunan üyelere de EĞİTİM KREDİSİ VERİLMEYECEKTİR. Genel Kurul da alınan karar gereği Tatil Kredisi Kullanan ortaklara ayrıca Eğitim kredisi verilmeyecektir. Bu nedenle Eğitim kredisi talep edecek ortaklarımızın bunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Eğitim Kredisi alacak ortaklarımızın (Yeni eğitim ve öğretime başlayacak çocukları olan ortaklarımız dahil) 07 AĞUSTOS-25 AĞUSTOS 2017 tarihleri arasında senetlerini kooperatifimize göndermeleri gerekmektedir. Posta gecikmeleri de dâhil olmak üzere bu tarihten sonra gelen senetler işleme konulmayacaktır. Ödemelere ise 11 EYLÜL 2017 tarihinden itibaren başlanacaktır. Eğitim kredisi için başvuruda bulunacak ortaklar; 1-Başvuru belgesine eğitim ve öğretime devam eden çocukları için eğitim ve öğretim gördükleri okuldan alacakları “Eğitim ve öğretim belgesini” ekleyerek göndermeleri gerekmektedir. Ekinde eğitim ve öğretim belgesi olmayan senetler işleme alınmayacaktır. 2-Ortakların eğitime yeni başlayacak çocukları için ise bu husus belirtilerek eğitim ve öğretim kurumuna kayıt yaptırıldıktan sonra “Eğitim ve öğretim belgesi” alınarak göndermeleri gerekmektedir. İşbu belgenin gönderilmemesi halinde senetler işleme konulmayacaktır. Eğitim kredisi yukarıda belirtilen belgelerin kooperatifimize ulaşması halinde gerekli işlemler yapılarak ortakların hesaplarına aktarılacaktır. Eğitim kredisi talebinde bulunacak ortaklarımızın yukarıda belirtilen hususları göz önünde bulundurarak, eğitim kredisi talebine ait tanzim edecekleri senetlere en son maaş aldıkları ayın ücret bordrosunu da ekleyerek göndermeleri gerekmektedir. Ödemeler sadece IBANLI HESAP NUMARALARINA yatırılacağı için isme havale gönderilmeyecektir. [...]